Các sản phẩm

PRODUCTS

事業内容

ShareWis

ShareWis là một nền tảng học tập trực tuyến với Snack Courses và Pro Courses. Bạn có thể thông minh hơn chỉ trong 90 giây mỗi ngày với các khoá học Snack Courses và cải thiện kỹ năng cần thiết với các khoá học Pro Courses được giảng dạy bởi các giảng viên chuyên nghiệp.

ShareWisU

ShareWisU is an online e-learning platform that allows only the members to access the video content that they own as online courses.