Tin tức về khóa học tại ShareWis được đăng tải tại iSenpai

Tin tức về khóa học tại ShareWis được đăng tải tại iSenpai – website cộng đồng dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản.

■Luyện thi JLPT N3 tại nhà, tại sao không?
http://isenpai.jp/luyen-thi-jlpt-tai-nha-tai-sao-khong/

Luyện thi JLPT N3 tại nhà, tại sao không?