Dịch vụ Hỗ trợ học tiếng Nhật dành cho học viên người Việt của công ty ShareWis đã được đưa lên trang tin của tờ báo kinh tế lớn nhất ở Nhật – Báo Nikkei. Chương trình học dành cho các bạn người Việt sẽ được chính thức triển khai từ đây – Khóa học tiếng Nhật bổ ích cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ. Các bạn có thể xem tại đây!

nikkei-sharewis-20161125