Chúng tôi đã phát hành ứng dụng ShareWis iOS (Phiên 5.1.0)

Chúng tôi đã phát hành ShareWis iOS App (ver 5.1.0)!
Bây giờ bạn có thể lấy Snack Courses và Pro Courses trên iPhone, iPad.

Tải ứng dụng ShareWis iOS trên App Store!

* ShareWis iOS App được phát triển với React Native.

[Chi tiết ứng dụng]

Tên ứng dụng: ShareWis – Video học tập và các câu đố ăn vặt
Giá: Miễn phí
Cập nhật: Ngày 20 tháng 6 năm 2017
Phiên bản: 5.1.0
URL: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id585517208?pt=1512477&ct=WebOthers&mt=8